PartikelfilterEtt filter som används för efterbehandling av avgaserna för att minska utsläppet av partiklar. Det finns flera typer av filter, till exempel: a) ett keramiskt filter där avgaserna leds från en kanal till en annan via en porös vägg som samlar upp partiklarna samt b) ett metallfilter där partiklarna fångas upp av metallfibrer.