SCR (selektiv katalysatorreduktion)En metod för att efterbehandla avgaserna och minska utsläppen av kväveoxider. Vid SCR används ammoniak, som framställs i fordonet från en giftfri urealösning som kallas AdBlue, vilken omvandlar kväveoxiderna till ofarlig kvävgas och vattenånga.