SvaveldioxidSvaveldioxid och vatten bildar tillsammans svavelsyra, vilken når jorden som ett surt regn. Den bidrar till försurningen och orsakar luftvägssjukdomar.