Syntetisk dieselEn blandning av syntetiskt framställda kolväten som produceras genom förgasning av biomassa. Den kan utan problem blandas med konventionell dieselolja.