VätgasEn gas som användas som bränsle. Den avger inga koldioxidutsläpp.
Däremot kräver framställningen av vätgas mycket energi, och lagringen och hanteringen är mycket problematisk.