VäxthuseffektenEn naturlig process där atmosfären fångar upp solljuset så att jordytan värms upp. Detta sker genom förekomsten av växthusgaser, som koldioxid, i atmosfären. Förbränningen av bränsle bildar koldioxid, och om bränslet är fossilbaserat kan den mängd koldioxid som släpps ut till atmosfären överstiga den mängd som absorberas naturligt av växterna. Detta bidrar till växthuseffekten, vilket kan leda till allvarliga förändringar av klimatet på jorden.