bildtext: Priser och utmärkelser

Priser och utmärkelser

På Volvokoncernen strävar vi efter att förbättra ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Vi blir regelbundet bedömda av investerare, branschorganisationer och organisationer för vår miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings- prestanda (ESG). Volvokoncernen är stolt över att ha fått erkännande för våra insatser för att främja hållbar utveckling. Läs mer under Investerare

Nedan följer ett urval av de priser och utmärkelser som Volvokoncernen har engagerat sig i.

Volvoanställdas U-hjälpsförening
Sedan 1976 har Volvoanställda skänkt närmare 15 miljoner kronor till cirka 200 projekt i utvecklingsländer världen över. Detta är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som är öppen för alla anställda inom Volvokoncernen. Besök VUH.nu

Hand in hand
Hand in Hand är en ideell förening utan vinstintresse som arbetar för att stärka jordens fattiga människor, främst i den sydindiska delstaten Tamil Nadu.
Läs mer på www.handinhand.nu/

Volvos stiftelser
Volvokoncernen har en rad stiftelser som delar ut stipendier till framstående forskare och organisationer för att främja forskning inom olika områden.
Besök Volvo Research and Educational Foundations (VREF) (på engelska)

Assar Gabrielssons pris
Läs mer på http://www.agfond.se/

Håkan Frisingers stipendium
Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning utdelar sitt stipendium varje år. Läs mer på http://www.vref.se/

Stiftelsen för Volvos miljöpris
Volvos miljöpris - Volvo Environment Prize - delas ut varje år. Läs mer på http://www.environment-prize.com/ eller Volvos miljöpris