Kvalitet

Kvalitet

Vi definierar kvalitet som kundnöjdhet
Kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. Kundernas behov och förväntningar ska ligga till grund för allt som Volvokoncernen gör, från produktutveckling och tillverkning till leverans och kundsupport.

Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar
Vi strävar efter att bli ledande när det gäller andelen nöjda kunder, och vår kundfokus bygger på de anställdas engagemang och delaktighet i kombination med en välfungerande processkultur.
Detta bygger på en kultur där alla anställda är lyhörda och medvetna om vad som måste göras för att vi ska bli den bästa affärspartnern i branschen.

Kvalitetsarbete

Det dagliga kvalitetsarbetet är decentraliserat och hanteras i vår produktutvecklingsprocess, i produktion och i marknadsorganisationerna.

Nyckelbegreppen är total kvalitet och att alla deltar genom dialoger och klara mål. Kunskap om kundernas verksamhet är grundläggande för vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsledningssystem, certifierade i enlighet med ISO 9001, används för att definiera och kontrollera ansvarsområden och uppföljningsrutiner. I dag arbetar de flesta anställda inom Volvo i en ISO 9001-certifierad enhet.

Kvalitetsråd
Kvalitetsrådet, är det rådgivande organet för koncernens kvalitetsrelaterade beslut. Rådet består av kvalitetschefer från alla affärsområden och -enheter.