Undvika olyckor


Det bästa sättet att förhindra olyckor och trafikrelaterade incidenter är att fordonet framförs på ett så säkert sätt som möjligt. De aktiva säkerhetsfunktionerna hos våra produkter är särskilt utformade för att ge föraren stöd och kontroll.

Styrsystemet, fjädringen, bromsarna och de hydrauliska systemen optimerar stabilitet och manövrering för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Installationskraven skärps för marina och industriella motorer för att minimera riskerna.

Hytterna är utformade för att ge föraren god sikt genom rutor och spegelsystem och i olika typer av ljusförhållanden. Andra viktiga säkerhetsaspekter är att kunna stiga in och ut ur fordonet på ett säkert sätt samt lasthantering och olika varningssystem. Larmsystem utvecklas ständigt för att ge föraren bra kontroll över sitt arbete och fordonet.
bildtext: undvika olyckor