Säkerhetsbakgrund

Statistiken vad gäller trafikrelaterade personskador och dödsolyckor är skrämmande, på både global och europeisk nivå.

Dödsolyckor i trafikolyckor per år:

  • globalt: ≈ 1 200 000 människor
  • i Europa: > 40 000 människor

Invalida eller skadade personer på grund av trafikolyckor varje år:

  • globalt: > 10 000 000 människor
  • i Europa: > 1 700 000 människor

Väg- och fordonssäkerhet får inte bara enorma ekonomiska följder - det handlar om oerhörda personliga tragedier och lidanden.

Vi vet att användningen av våra produkter bidrar till dessa siffror, vilket gör produktutveckling och säkerhetsutbildning till en del av vårt samhällsansvar.

bildtext: säkerhetsbakgrund