Förhindra skador


När en olycka är oundviklig är fordonsstrukturen och interiören utformad för att minimera skadorna för föraren och andra inblandade parter.

Hytthållfastheten och säkerhetssystem som säkerhetsbälten och luftkuddar är till för att skydda föraren och passagerarna.

Vid kollision med en bil är Volvolastbilarna utrustade med underkörningsskydd för att minimera konsekvenserna för alla inblandade.

Undersökningar av verkliga olyckor har utförts i många år av Volvo Lastvagnar och Volvo Bussar. Resultaten är ovärderliga vid utformningen av nya produkter.
bildtext: förhindra skador