Säkerhetsprioriteringar


Volvos säkerhetsprogram fokuserar på att undvika olyckor och förhindra personskador i och utanför fordonet, men också på att utveckla pålitliga produkter och öka säkerheten för människor och gods.

Erfarenheterna från allmän trafiksäkerhetsforskning, inklusive statistik från försäkringsbolagen, visar att olyckor sällan beror enbart på en sak. Det vanligaste är att de beror på en kombination av den mänskliga faktorn, fordonsproblem och/eller trafikmiljön.

bildtext: säkerhetsprioriteringar