bildtext: från Julius Caesar på GöteborgsOperan

Sponsring av kultur

Selektiv sponsring av kultur är viktigt för företagets och varumärkets synlighet och ger oss möjlighet att förbättra våra relationer med kunderna, anställda och andra aktieägare. Det är ett effektivt verktyg för att nå vissa målgrupper och därmed främja verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Omsorgen om de anställda är en viktig aspekt när Volvo väljer projekt i det kulturella området.

Två långsiktiga projekt
Volvokoncernen är huvudsponsor för två långsiktiga projekt och även för cirka 50 årliga evenemang: