bildtext: Vår affärsidé

Vision och önskad position

Vår vision

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att:

  • skapa värde för kunder inom utvalda segment
  • leda utvecklingen av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin
  • driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
  • arbeta med energi, passion och respekt för individen.

Önskad position 2020

  • Vi är bland de mest lönsamma i vår industri
  • Vi är kundernas närmaste affärspartner
  • Vi har tagit tillvara på tillväxtmöjligheter
  • Vi är erkända som innovatörer inom energieffektiva transportlösningar
  • Vi är ett globalt team av högpresterande medarbetare