Asien / Australien

Asien växer i betydelse
Volvokoncernen har genom förvärv och organisk tillväxt skapat sig en bra position att utvecklas vidare ifrån i de dynamiska marknaderna i Asien.

Asien