Amerika

Utveckling per världsdel i Nordamerika
Fortsatt tillväxt i Nordamerika 
Den nordamerikanska marknaden är Volvokoncernens näst största och överlag fortsatte den att utvecklas positivt under 2012. Läs hela artikeln i Volvos Årsredovisning 2012

Besök Volvo Group North America (på engelska)

Utveckling per världsdel i Sydamerika
Stärkt marknadsposition i Brasilien
Efter en mycket kraftig uppgång under 2011 försvagades den sydamerikanska marknaden under 2012, framför allt som en effekt av att tillväxten i den brasilianska ekonomin bromsade in. Volvokoncernen hade trots försvagningen sitt näst bästa år hittills i termer av lastbilsleveranser.Läs hela artikeln i Volvos Årsredovisning 2012