2013-03-20

Lastbilsleveranser februari 2013by Press release - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i februari till 12 272 fordon, en minskning med 26% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

 

2013

2012

 

Europa

4 939

6 099

-19%

9 314

12 333

-24%

    Västra Europa

3 757

4 876

-23%

7 380

10 024

-26%

    Östra Europa

1 182

1 223

-3%

1 934

2 309

-16%

Nordamerika

2 519

4 668

-46%

4 481

7 812

-43%

Sydamerika

1 903

1 728

10%

3 514

2 911

21%

Asien

1 820

2 396

-24%

3 647

4 763

-23%

Övriga marknader

1 091

1 605

-32%

2 107

2 636

-20%

Totalt Volvokoncernen

12 272

16 496

-26%

23 063

30 455

-24%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

840

1 188

-29%

1 735

2 653

-35%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 241

1 674

-26%

2 307

3 234

-29%

Tunga lastbilar (>16t)

10 191

13 634

-25%

19 021

24 568

-23%

Totalt Volvokoncernen

12 272

16 496

-26%

23 063

30 455

-24%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

 

 

 

   Eicher (100%)

3 041

3 790

-20%

6 250

7 101

-12%

   DND (100%)

9

8

13%

30

72

-58%

Totalt

15 322

20 294

-24%

29 343

37 628

-22%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 6 807 fordon under februari, en minskning med 17% jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna till 2 578 lastbilar, en minskning med 16% jämfört med februari föregående år. Minskningen speglar den låga orderingången under andra halvåret av 2012 då de flesta lastbilskunder undvek att göra investeringar i nya lastbilar på grund av den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa.

I Nordamerika minskade leveranserna med 40% till 1 426 fordon jämfört med samma månad 2012. Minskningen beror delvis på den pågående anpassningen av produktion till den nuvarande efterfrågan. Ett arbete som påbörjades under det fjärde kvartalet 2012.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 12% till 1 653 fordon. I Brasilien fortsatte investeringarna i infrastrukturen att påverka marknaden positivt varför leveranserna steg med 18%  till 1 370 lastbilar.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

2 578

3 077

-16%

4 773

6 038

-21%

    Västra Europa

1 625

2 206

-26%

3 232

4 374

-26%

    Östra Europa

953

871

9%

1 541

1 664

-7%

Nordamerika

1 426

2 364

-40%

2 214

3 946

-44%

Sydamerika

1 653

1 480

12%

3 090

2 522

23%

Asien

787

838

-6%

1 606

1 752

-8%

Övriga marknader

363

479

-24%

699

802

-13%

Totalt Volvo

6 807

8 238

-17%

12 382

15 060

-18%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

111

139

-20%

230

278

-17%

Tunga lastbilar (>16t)

6 696

8 099

-17%

12 152

14 782

-18%

Totalt Volvo

6 807

8 238

-17%

12 382

15 060

-18%


Mack
Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 1 298 fordon under februari månad, en minskning med 50% jämfört med februari 2012. Minskningen beror på den osäkra ekonomiska utvecklingen och på de åtgärder som vidtogs i slutet av 2012 för att anpassa produktionen till efterfrågan.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2013

2012

 

2013

2012

 

Nordamerika

1 036

2 240

-54%

2 165

3 707

-42%

Sydamerika

181

192

-6%

306

258

19%

Asien

2

1

100%

2

1

100%

Övriga marknader

79

150

-47%

130

210

-38%

Totalt Mack

1 298

2 583

-50%

2 603

4 176

-38%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 298

2 583

-50%

2 603

4 176

-38%

Totalt Mack

1 298

2 583

-50%

2 603

4 176

-38%


Renault Trucks
Leveranserna av Renaultlastbilar minskade under februari månad med 25% till 2 885 fordon jämfört med samma månad föregående år. Minskningen speglar den låga orderingången under andra halvåret av 2012 när de flesta lastbilskunder undvek att göra investeringar i nya lastbilar på grund av den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa.

I Europa minskade leveranserna med 22% till 2 361 fordon. I Västra Europa minskade leveranserna med 20% och i Frankrike levererades 1 232 lastbilar, vilket var en minskning med 14% jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

2 361

3 022

-22%

4 541

6 295

-28%

    Västra Europa

2 132

2 670

-20%

4 148

5 650

-27%

    Östra Europa

229

352

-35%

393

645

-39%

Nordamerika

13

8

63%

14

25

-44%

Sydamerika

62

47

32%

102

104

-2%

Asien

149

236

-37%

329

493

-33%

Övriga marknader

300

555

-46%

641

801

-20%

Totalt Renault Trucks

2 885

3 868

-25%

5 627

7 718

-27%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

776

1 033

-25%

1 569

2 315

-32%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

566

662

-15%

1 028

1 198

-14%

Tunga lastbilar (>16t)

1 543

2 173

-29%

3 030

4 205

-28%

Totalt Renault Trucks

2 885

3 868

-25%

5 627

7 718

-27%


UD
Leveranserna av UDlastbilar minskade i februari månad med 29% till 1 282 fordon.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

UD

2013

2012*

 

2013

2012

 

Nordamerika

44

56

-21%

88

134

-34%

Sydamerika

7

9

-22%

16

27

-41%

Asien

882

1 321

-33%

1 710

2 517

-32%

Övriga marknader

349

421

-17%

637

823

-23%

Totalt UD

1 282

1 807

-29%

2 451

3 501

-30%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

64

155

-59%

166

338

-51%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

564

873

-35%

1 049

1 758

-40%

Tunga lastbilar (>16t)

654

779

-16%

1 236

1 405

-12%

Totalt UD

1 282

1 807

-29%

2 451

3 501

-30%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

 

 

 

   DND (100%)

9

8

13%

30

72

-58%

Totalt

9

8

13%

2 481

3 573

-31%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i februari till 3 041 lastbilar, en minskning med 20% jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

 

2013

2012

 

Asien

3 041

3 790

-20%

6 250

7 101

-12%

Totalt Eicher

3 041

3 790

-20%

6 250

7 101

-12%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

325

472

-31%

736

1 008

-27%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 091

2 699

-23%

4 184

4 888

-14%

Tunga lastbilar (>16t)

625

619

1%

1 330

1 205

10%

Totalt Eicher

3 041

3 790

-20%

6 250

7 101

-12%


* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-03-20

Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >> 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer

Volvokoncernen:
Kina Wileke, 0765-53 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36

PDF (Eng) of press release
PDF (Swe) of press release
Utskriftsvänlig version