2013-08-30

Lastbilsleveranser juli 2013by Pressrelease – AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i juli till 16 899 fordon, en ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

Juli

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

                            

2013

2012

Europa

6 767

6 163

10%

41 683

48 728

-14%

    Västra Europa

5 262

4 399

20%

32 655

37 218

-12%

    Östra Europa

1 505

1 764

-15%

9 028

11 510

-22%

Nordamerika

3 943

4 437

-11%

24 853

31 107

-20%

Sydamerika

2 460

1 696

45%

16 245

12 314

32%

Asien

2 352

2 547

-8%

15 435

18 310

-16%

Övriga marknader

1 377

1 485

-7%

9 083

10 243

-11%

Totalt Volvokoncernen

16 899

16 328

3%

107 299

120 702

-11%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 318

1 334

-1%

7 453

9 431

-21%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 369

1 500

-9%

9 253

12 179

-24%

Tunga lastbilar (>16t)

14 212

13 494

5%

90 593

99 092

-9%

Totalt Volvokoncernen

16 899

16 328

3%

107 299

120 702

-11%

Ej konsoliderad verksamhet

   Eicher (100%)

2 437

2 653

-8%

20 026

23 409

-14%

   DND (100%)

10

34

-71%

145

290

-50%

Totalt

19 346

19 015

2%

127 470

144 401

-12%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 959 fordon under juli, en ökning med 20 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 878 lastbilar, en ökning med 26 procent jämfört med juli föregående år. Just nu pågår en omfattande förnyelse av produktprogrammet med fem nya modeller nyligen lanserade; Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL. Samtliga nya modeller innehåller tekniska lösningar som gör förarens jobb enklare och mer effektivt.

I Nordamerika minskade leveranserna med 1 procent till 2 350 fordon jämfört med samma månad 2012.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 59 procent till 2 270 fordon jämfört med juli 2012. I Brasilien ökade leveranserna med 77 procent till 1 963 fordon jämfört med motsvarande månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Juli

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2013

2012

 

2013

2012

Europa

3 878

3 066

26%

22 880

24 882

-8%

    Västra Europa

2 606

1 777

47%

15 293

16 225

-6%

    Östra Europa

1 272

1 289

-1%

7 587

8 657

-12%

Nordamerika

2 350

2 380

-1%

13 857

15 901

-13%

Sydamerika

2 270

1 424

59%

14 452

10 328

40%

Asien

974

990

-2%

6 758

6 172

9%

Övriga marknader

487

443

10%

3 133

3 493

-10%

Totalt Volvo

9 959

8 303

20%

61 080

60 776

1%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

151

143

6%

955

1 024

-7%

Tunga lastbilar (>16t)

9 808

8 160

20%

60 125

59 752

1%

Totalt Volvo

9 959

8 303

20%

61 080

60 776

1%


Mack

Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 1 715 fordon under juli månad, en minskning med 25 procent jämfört med juli 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Juli

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2013

2012

2013

2012

Europa

 

11

-100%

1

11

-91%

    Västra Europa

 

 

 

1

 

 

    Östra Europa

 

11

-100%

 

11

-100%

Nordamerika

1 564

2 003

-22%

10 711

14 827

-28%

Sydamerika

88

193

-54%

1 218

1 247

-2%

Asien

5

4

25%

12

29

-59%

Övriga marknader

58

81

-28%

529

669

-21%

Totalt Mack

1 715

2 292

-25%

12 471

16 783

-26%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 715

2 292

-25%

12 471

16 783

-26%

Totalt Mack

1 715

2 292

-25%

12 471

16 783

-26%


Renault Trucks
I juli levererades 3 632 Renaultlastbilar vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma månad föregående år. I västra Europa har leveranserna av Renaultlastbilar ökat med 1 procent under juli månad tack vare en stark fransk marknad.

I juni lanserade Renault ett helt nytt produktprogram bestående av fyra olika lastbilsserier; T-serien för fjärrtransport, C-serien för anläggningsarbete, K-serien för tungt anläggningsarbete och D-serien för distribution.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Juli

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

2013

2012

Europa

2 889

3 086

-6%

18 802

23 835

-21%

    Västra Europa

2 656

2 622

1%

17 361

20 993

-17%

    Östra Europa

233

464

-50%

1 441

2 842

-49%

Nordamerika

18

9

100%

74

54

37%

Sydamerika

67

76

-12%

483

664

-27%

Asien

212

331

-36%

1 293

2 228

-42%

Övriga marknader

446

564

-21%

2 807

3 238

-13%

Totalt Renault Trucks

3 632

4 066

-11%

23 459

30 019

-22%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 175

1 151

2%

6 716

8 307

-19%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

572

470

22%

3 971

4 238

-6%

Tunga lastbilar (>16t)

1 885

2 445

-23%

12 772

17 474

-27%

Totalt Renault Trucks

3 632

4 066

-11%

23 459

30 019

-22%


UD

Leveranserna av UDlastbilar minskade i juli månad med 4 procent till 1 593 fordon.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Juli

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

UD

2013

2012*

2013

2012

Nordamerika

11

45

-76%

211

325

-35%

Sydamerika

35

3

1067%

92

75

23%

Asien

1 161

1 222

-5%

7 372

9 881

-25%

Övriga marknader

386

397

-3%

2 614

2 843

-8%

Totalt UD

1 593

1 667

-4%

10 289

13 124

-22%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

143

183

-22%

737

1 124

-34%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

646

887

-27%

4 327

6 917

-37%

Tunga lastbilar (>16t)

804

597

35%

5 225

5 083

3%

Totalt UD

1 593

1 667

-4%

10 289

13 124

-22%

Ej konsoliderad verksamhet

   DND (100%)

10

34

-71%

145

290

-50%

Totalt

1 603

1 701

-6%

10 434

13 414

-22%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i juli till 2 437 lastbilar, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Juli

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

2013

2012

Asien

2 437

2 653

-8%

20 026

23 409

-14%

Totalt Eicher

2 437

2 653

-8%

20 026

23 409

-14%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

320

348

-8%

2 686

2 857

-6%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 575

1 704

-8%

13 040

15 648

-17%

Tunga lastbilar (>16t)

542

601

-10%

4 300

4 904

-12%

Totalt Eicher

2 437

2 653

-8%

20 026

23 409

-14%

* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Besök även lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

2013-08-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer
Volvokoncernen:
Karin Wik, 0765-53 10 20

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22

PDF of press release (Swe)
PDF of press release (Eng)
Utskriftsvänlig version