2013-06-17

Lastbilsleveranser maj 2013by Pressrelease - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i maj till 16 732 fordon, en minskning med 9% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

Maj

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

 

2013

2012

 

Europa

6 277

7 481

-16%

27 827

34 254

-19%

    Västra Europa

4 952

5 664

-13%

21 888

26 694

-18%

    Östra Europa

1 325

1 817

-27%

5 939

7 560

-21%

Nordamerika

4 228

4 677

-10%

16 172

22 237

-27%

Sydamerika

2 540

1 982

28%

11 092

8 749

27%

Asien

2 383

2 619

-9%

10 514

12 884

-18%

Övriga marknader

1 304

1 646

-21%

6 115

7 209

-15%

Totalt Volvokoncernen

16 732

18 405

-9%

71 720

85 333

-16%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 130

1 235

-9%

5 146

6 692

-23%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 284

1 933

-34%

6 184

8 795

-30%

Tunga lastbilar (>16t)

14 318

15 237

-6%

60 390

69 846

-14%

Totalt Volvokoncernen

16 732

18 405

-9%

71 720

85 333

-16%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

 

 

 

   Eicher (100%)

2 419

2 607

-7%

15 255

17 806

-14%

   DND (100%)

57

51

12%

134

216

-38%

Totalt

19 208

21 063

-9%

87 109

103 355

-16%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 689 fordon under maj, en ökning med 4% jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna till 3 556 lastbilar, en minskning med 11% jämfört med maj föregående år. Totalt har fem nya lastbilar nyligen lanserats; Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL. Samtliga nya modeller innehåller tekniska lösningar som gör förarens jobb enklare och mer effektivt.

I Nordamerika ökade leveranserna med 10% till 2 416 fordon jämfört med samma månad 2012.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 30% till 2 178 fordon jämfört med maj 2012.
I Brasilien ökade leveranserna med 40% till 1 750 fordon jämfört med maj månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Maj

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

3 556

3 987

-11%

14 937

17 487

-15%

    Västra Europa

2 410

2 607

-8%

9 919

11 761

-16%

    Östra Europa

1 146

1 380

-17%

5 018

5 726

-12%

Nordamerika

2 416

2 201

10%

8 739

11 130

-21%

Sydamerika

2 178

1 681

30%

9 754

7 355

33%

Asien

1 078

843

28%

4 779

4 315

11%

Övriga marknader

461

573

-20%

2 103

2 461

-15%

Totalt Volvo

9 689

9 285

4%

40 312

42 748

-6%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

129

165

-22%

590

731

-19%

Tunga lastbilar (>16t)

9 560

9 120

5%

39 722

42 017

-5%

Totalt Volvo

9 689

9 285

4%

40 312

42 748

-6%


Mack
Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 2 133 fordon under maj månad, en minskning med 21% jämfört med maj 2012. 

Leveranser per marknad:

Leveranser

Maj

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

 

 

 

1

 

 

    Västra Europa

 

 

 

1

 

 

    Östra Europa

 

 

 

 

 

 

Nordamerika

1 778

2 426

-27%

7 184

10 806

-34%

Sydamerika

259

184

41%

966

892

8%

Asien

1

12

-92%

7

16

-56%

Övriga marknader

95

65

46%

390

477

-18%

Totalt Mack

2 133

2 687

-21%

8 548

12 191

-30%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

2 133

2 687

-21%

8 548

12 191

-30%

Totalt Mack

2 133

2 687

-21%

8 548

12 191

-30%


Renault Trucks
Leveranserna av Renaultlastbilar minskade under maj månad med 25% till 3 414 fordon jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna med 22% till 2 721 fordon. I Västra Europa minskade leveranserna med 17%.

Den 12 juni lanserade Renault Trucks ett helt nytt produktsortiment; T serien för fjärrtransporter, den nya C och K serien med anläggningsfordon och den nya D serien med distributionslastbilar.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Maj

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

2 721

3 494

-22%

12 889

16 767

-23%

    Västra Europa

2 542

3 057

-17%

11 968

14 933

-20%

    Östra Europa

179

437

-59%

921

1 834

-50%

Nordamerika

19

18

6%

50

55

-9%

Sydamerika

93

98

-5%

325

433

-25%

Asien

209

388

-46%

842

1 531

-45%

Övriga marknader

372

572

-35%

1 763

2 170

-19%

Totalt Renault Trucks

3 414

4 570

-25%

15 869

20 956

-24%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 032

1 097

-6%

4 620

5 961

-22%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

512

741

-31%

2 696

3 086

-13%

Tunga lastbilar (>16t)

1 870

2 732

-32%

8 553

11 909

-28%

Totalt Renault Trucks

3 414

4 570

-25%

15 869

20 956

-24%


UD
Leveranserna av UDlastbilar minskade i maj månad med 20% till 1 496 fordon.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Maj

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

UD

2013

2012*

 

2013

2012

 

Nordamerika

15

32

-53%

199

246

-19%

Sydamerika

10

19

-47%

47

69

-32%

Asien

1 095

1 376

-20%

4 886

7 022

-30%

Övriga marknader

376

436

-14%

1 859

2 101

-12%

Totalt UD

1 496

1 863

-20%

6 991

9 438

-26%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

98

138

-29%

526

731

-28%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

643

1 027

-37%

2 898

4 978

-42%

Tunga lastbilar (>16t)

755

698

8%

3 567

3 729

-4%

Totalt UD

1 496

1 863

-20%

6 991

9 438

-26%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

 

 

 

   DND (100%)

57

51

12%

134

216

-38%

Totalt

1 553

1 914

-19%

7 125

9 654

-26%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i maj till 2 419 lastbilar, en minskning med 7% jämfört med samma månad föregående år.
 
Leveranser per marknad:

Leveranser

Maj

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

 

2013

2012

 

Asien

2 419

2 607

-7%

15 255

17 806

-14%

Totalt Eicher

2 419

2 607

-7%

15 255

17 806

-14%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

397

306

30%

2 003

2 168

-8%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 564

1 695

-8%

9 939

11 861

-16%

Tunga lastbilar (>16t)

458

606

-24%

3 313

3 777

-12%

Totalt Eicher

2 419

2 607

-7%

15 255

17 806

-14%


* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-06-17

Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer

Volvokoncernen:
Karin Wik, 0765-53 10 20

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36


30617 VolvoGroup Deliveries May, Swe
130617 VolvoGroup Deliveries May, Eng
Utskriftsvänlig version