2013-12-18

Lastbilsleveranser november 2013by Pressrelease - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november till 20 356 fordon, en ökning med 16 procent jämfört med samma månad föregående år. Produktiviteten inom det europeiska industrisystemet hämmas för närvarande av att både de gamla och de nya produktgenerationerna tillverkas parallellt.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

                            

2013

2012

Europa

9 064

7 406

22%

71 885

76 735

-6%

    Västra Europa

7 065

5 697

24%

56 101

58 214

-4%

    Östra Europa

1 999

1 709

17%

15 784

18 521

-15%

Nordamerika

4 182

3 510

19%

41 021

44 142

-7%

Sydamerika

2 898

2 252

29%

26 712

21 500

24%

Asien

2 768

2 783

-1%

25 822

28 571

-10%

Övriga marknader

1 444

1 579

-9%

14 474

15 834

-9%

Totalt Volvokoncernen

20 356

17 530

16%

179 914

186 782

-4%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 366

1 329

3%

12 083

14 606

-17%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 667

1 540

8%

15 164

18 268

-17%

Tunga lastbilar (>16t)

17 323

14 661

18%

152 667

153 908

-1%

Totalt Volvokoncernen

20 356

17 530

16%

179 914

186 782

-4%

Ej konsoliderad verksamhet

   Eicher (100%)

1 864

3 120

-40%

29 114

35 520

-18%

   DND (100%)

14

28

-50%

199

412

-52%

Totalt

22 234

20 678

8%

209 227

222 714

-6%

 * Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

 

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 12 332 fordon under november, en ökning med 31 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 5 323 lastbilar, en ökning med 39 procent jämfört med november föregående år. Just nu pågår en omfattande förnyelse av produktprogrammet med fem nyligen lanserade modeller; Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL.

Produktionstakten i Europa för det första kvartalet kommer att justeras för en lägre efterfrågan, vilken är ett resultat av att kunder redan köpt lastbilar inför den strängare utsläppslagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2014.

I Nordamerika ökade leveranserna med 17 procent till 2 630 fordon jämfört med samma månad 2012.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 57 procent till 2 689 fordon jämfört med november 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2013

2012

 

2013

2012

Europa

5 323

3 835

39%

40 504

39 103

4%

    Västra Europa

3 673

2 530

45%

27 390

25 235

9%

    Östra Europa

1 650

1 305

26%

13 114

13 868

-5%

Nordamerika

2 630

2 243

17%

23 596

23 884

-1%

Sydamerika

2 689

1 712

57%

23 966

17 571

36%

Asien

1 126

1 132

-1%

10 918

10 116

8%

Övriga marknader

564

524

8%

5 038

5 416

-7%

Totalt Volvo

12 332

9 446

31%

104 022

96 090

8%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

237

137

73%

1 622

1 576

3%

Tunga lastbilar (>16t)

12 095

9 309

30%

102 400

94 514

8%

Totalt Volvo

12 332

9 446

31%

104 022

96 090

8%

Mack
Under november levererades 1 718 Macklastbilar, vilket var i nivå med föregående års leveranser. Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2013

2012

2013

2012

Europa

 

1

-100%

1

45

-98%

    Västra Europa

 

 

 

1

 

 

    Östra Europa

 

1

-100%

 

45

-100%

Nordamerika

1 527

1 243

23%

17 006

19 697

-14%

Sydamerika

110

387

-72%

1 796

2 669

-33%

Asien

 

 

#DIV/0!

14

30

-53%

Övriga marknader

81

81

 

874

1 029

-15%

Totalt Mack

1 718

1 712

0%

19 691

23 470

-16%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 718

1 712

0%

19 691

23 470

-16%

Totalt Mack

1 718

1 712

0%

19 691

23 470

-16%

 

Renault Trucks
I november levererades 4 569 Renaultlastbilar vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år. I östra Europa har leveranserna minskat med 13 procent.

Renault Trucks introducerar för närvarande ett helt nytt produktprogram bestående av fyra olika lastbilsserier; T-serien för fjärrtransport, C-serien för anläggningsarbete, K-serien för tungt anläggningsarbete och D-serien för distribution.

Renaults Trucks nya produktprogram har fått ett gott mottagande från både kunder och leverantörer. Dock har produktionen precis satt igång och demonstrationsfordon levereras just nu till kunderna som kommer att testa lastbilarnas egenskaper under en tid innan de lägger nya ordrar. Följaktligen är orderingången av nya Renaultlastbilar låg, eftersom inga ordrar i Europa tas emot för den gamla generationens produkter, och orderingången för de nya lastbilarna inte har tagit fart ännu. Produktionstakten för det första kvartalet kommer att justeras avsevärt för en lägre efterfrågan 

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

2013

2012

Europa

3 741

3 570

5%

31 380

37 587

-17%

    Västra Europa

3 392

3 167

7%

28 710

32 979

-13%

    Östra Europa

349

403

-13%

2 670

4 608

-42%

Nordamerika

24

21

14%

182

129

41%

Sydamerika

70

153

-54%

783

1 127

-31%

Asien

297

357

-17%

2 002

3 551

-44%

Övriga marknader

437

508

-14%

4 458

5 112

-13%

Totalt Renault Trucks

4 569

4 609

-1%

38 805

47 506

-18%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 186

1 142

4%

10 683

12 741

-16%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

793

621

28%

6 255

6 682

-6%

Tunga lastbilar (>16t)

2 590

2 846

-9%

21 867

28 083

-22%

Totalt Renault Trucks

4 569

4 609

-1%

38 805

47 506

-18%

 

UD
I november levererades 1 737 UD lastbilar. Vilket är en minskning med 1 procent jämfört med november föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

UD

2013

2012*

2013

2012

Nordamerika

1

3

-67%

237

432

-45%

Sydamerika

29

 

#DIV/0!

167

133

26%

Asien

1 345

1 294

4%

12 888

14 874

-13%

Övriga marknader

362

466

-22%

4 104

4 277

-4%

Totalt UD

1 737

1 763

-1%

17 396

19 716

-12%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

180

187

-4%

1 400

1 865

-25%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

637

782

-19%

7 287

10 010

-27%

Tunga lastbilar (>16t)

920

794

16%

8 709

7 841

11%

Totalt UD

1 737

1 763

-1%

17 396

19 716

-12%

Ej konsoliderad verksamhet

   DND (100%)

14

28

-50%

199

412

-52%

Totalt

1 751

1 791

-2%

17 595

20 128

-13%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

 

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i november till 1 864 lastbilar, en minskning med 40 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

2013

2012

Asien

1 864

3 120

-40%

29 114

35 520

-18%

Totalt Eicher

1 864

3 120

-40%

29 114

35 520

-18%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

310

379

-18%

4 108

4 289

-4%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 218

2 188

-44%

18 669

23 953

-22%

Tunga lastbilar (>16t)

336

553

-39%

6 337

7 278

-13%

Totalt Eicher

1 864

3 120

-40%

29 114

35 520

-18%

* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-12-18


Besök även lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer:
Volvo Group:
Karin Wik, +46 765-53 10 20
Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, +46 31 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo, +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo, +46 31 661191
John Hartwell, Volvo Group North America, +1 201-252-8844

PDF (Swe) of press release
PDF (Eng) of press release
Utskriftsvänlig version