Årsstämma 2008


Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 9 april 2008 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.