Årsstämma 2014


Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 2 april 2014 i Lisebergshallen i Göteborg

Koncernchefens inledningsanförande kunde följas på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroupSE #VolvoAGM14

Pressreleaser