Jan Gurander


Executive Vice President Corporate Finance & Control and CFO

Född 1961. Civ ek.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2014. Verksam inom Volvo 2000-2001 (Chef för Business Unit Finance) och sedan 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
5.894 B-aktier.

Senast uppdaterad 28 oktober 2014Jan Gurander