Karin Falk


Executive Vice President Corporate Strategy

Född 1965. Civ ek.

Har innehaft ett flertal befattningar inom Volvokoncernen, senast som verkställande direktör i enheten Volvo Group NAP (Non-Automotive Purchasing) 2008-2011.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo 1988-1999 och sedan 2008.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
13.455 aktier, varav 11.215 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 juli 2014
Karin Falk