Magnus Carlander


Executive Vice President Corporate Process & IT and CIO

Född 1955. Civ ing.

Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvokoncernen, senast som verkställande direktör i Volvo IT 2008-2011.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 1985.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
62.420 aktier, varav 62.226 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 juli 2014
Magnus Carlander