Mårten Wikforss


Executive Vice President Corporate Communication

Född 1964. Journalistexamen, fil kand, Master of Science.
 
Ansvarig för informationsfrågor inom Volvo-koncernen sedan 2012. Dessförinnan ansvarig för Media Relations & Corporate News på AB Volvo.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 2001.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
23.960 aktier, varav 14.093 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 februari 2014


Mårten Wikforss