Scott Rafkin


Executive Vice President Volvo Financial Services

Född 1969. Bachelor of Business Administration, University of Massachusetts, Amherst.

Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Financial Services sedan 2001, senast som tillförordnad President januari-juni 2014 samt CFO 2009-2014. Senior Vice President 2001-2009.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 1 juli 2014. Verksam inom Volvo sedan 1997.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
14.366 B-aktier.

Senast uppdaterad 14 nov 2014
Scott Rafkin