Sofia Frändberg

Executive Vice President Group Legal & Compliance and General Counsel

Född 1964. Jur kand

Ansvarig för Corporate Legal & Compliance och chefsjurist i Volvokoncernen sedan 2013. Chef för Corporate Legal i AB Volvo 1998-2013. Corporate Legal Counsel i AB Volvo 1994-1997.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 1 april 2013. Verksam inom Volvo sedan 1994.

Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan 1 april 2013.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
46.817 aktier, varav 45.127 B-aktier.

Senast uppdaterad 23 maj 2016


Sofia Frändberg