Sofia Frändberg


Executive Vice President Corporate Legal & Compliance and General Counsel

Född 1964. Jur kand.

Ansvarig för Corporate Legal & Compliance och chefsjurist i Volvokoncernen sedan 2013. Chef för Corporate Legal i AB Volvo 1998-2013. Corporate Legal Counsel i AB Volvo 1994-1997.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 1 april 2013. Verksam inom Volvo sedan 1994.

Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan 1 april 2013.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
39.685 aktier, varav 38.153 B-aktier.

Senast uppdaterad 26 maj 2015


Sofia Frändberg