Torbjörn Holmström


Executive Vice President Group Trucks Technology

Född 1955. Civ ing.

Verkställande direktör i Volvo 3P 2003-2011. Har dessförinnan innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Powertrain.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 1979.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
64.725 B-aktier.

Senast uppdaterad 17 februari 2015

Torbjörn Holmström