Håkan Karlsson


Executive Vice President Group Business Areas

Född 1961. Civ ing

Verkställande direktör i Volvo Bussar 2003-2011. Verkställande direktör i Volvo Logistics 2000-2003.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2003. Verksam inom Volvo sedan 1986.

Styrelseuppdrag:
Svenskt Näringsliv, och ordförande Industry Assembly, UITP Vice-President.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
77.460 aktier, varav 75.748 B-aktier.

Senast uppdaterad 10 nov 2015
HÃ¥kan Karlsson, President, Volvo Buses