Håkan Karlsson


Executive Vice President Business Areas

Född 1961. Civ ing.

Verkställande direktör i Volvo Bussar 2003-2011. Verkställande direktör i Volvo Logistics 2000-2003.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2003. Verksam inom Volvo sedan 1986.

Styrelseledamot:
Svenskt Näringsliv och UITP, Industry Assembly.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
56.768 aktier, varav 55.143 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 februari 2014
HÃ¥kan Karlsson, President, Volvo Buses