Peter Karlsten


Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing EMEA

Född 1957. Civ ing.

Verkställande direktör i Volvo Powertrain 2007-2011. Teknisk direktör i Volvokoncernen 2007-2011. Chef för Volvos nordamerikanska lastvagnsverksamhet 2003-2007. Chef för Volvo Lastvagnar i Brasilien 2001-2003.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2007. Verksam inom Volvo sedan 2001.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
112.890 aktier, varav 112.540 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 juli 2014
Peter Karlsten