Mikael Bratt


Executive Vice President Group Trucks Operations

Född 1967. 

Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom ekonomi- och finansområdet, senast som finanschef i Volvokoncernen 2008-2011. Dessförinnan chef för Corporate Finance inom AB Volvo. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2008. Verksam inom Volvo sedan 1988.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
120.952 aktier, varav 119.973 B-aktier.

Senast uppdaterad 13 aug 2015

Mikael Bratt