Verkställande direktör och koncernledning


Verkställande direktör

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för affärsområdena.

Koncernledning
Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen har 16 medlemmar inklusive koncernchefen.

Volvos koncernchef