Särdrag i svensk bolagsstyrning

 

Svensk bolagsstyrning grundar sig på lagregler och självreglering. Det juridiska ramverk som gäller för AB Volvo omfattar bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen för AB Volvo samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden innehåller en rad regler och riktlinjer som i många fall går längre än vad lagen föreskriver.

 

Ett företag som förbinder sig att tillämpa Koden, i likhet med AB Volvo, kan avvika från enskilda regler, men avvikelsen måste förklaras enligt principen "följ eller förklara".

Mer information om svensk bolagsstyrnings särdrag finns i broschyren Special Features of Swedish Corporate Governance i höger-navigationen. Broschyren är på engelska.

Ladda ner