Kommittéer


Revisionskommitté

Vid styrelsemötet som hölls den 1 april 2015 beslutade styrelsen att följande ledamöter ska utgöra revisionskommittén:

  • Lars Westerberg, ordförande
  • Anders Nyrén 
  • Hanne de Mora


Ersättningskommitté

Vid styrelsemötet som hölls den 1 april 2015 beslutade styrelsen att följande personer ska utgöra ersättningskommittén:

  • Carl-Henric Svanberg, ordförande
  • Matti Alahuhta
  • James W. Griffith
  • Anders Nyrén