Hans Hansson


Representant för de anställda

Född 1964.

Verksam inom Volvo sedan 1985.

Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 2012.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
5.250 aktier, varav 250 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 februari 2014
Hans Hansson