James W. Griffith

Ledamot i ersättningskommittén

Född 1954. B Sc Industrial Engineering, MBA från Stanford University.

Styrelseledamot:
Illinois Tool Works Inc. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2 april 2014.

Innehav i  Volvo, eget och närståendes:
20.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Började sin karriär på The Timken Company 1984, där han har innehaft ett flertal chefsbefattningar, bl.a. som ansvarig för Timkens kullagerverksamhet i Asien, Stillahavsområdet och Latinamerika och för bolagets verksamhet i Nordamerika med inriktning mot fordonsindustrin. Fram till 2014 verkställande direktör och koncernchef på The Timken Company.

 

Senast uppdaterad 25 juni 2015

James W. Griffith