Lars Ask


Representant för de anställda

Född 1959.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 16 juni 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
Inga.

Senast uppdaterad 18 mars 2015

 

Lars Ask