Lars Ask


Representant för de anställda

Född 1959.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
600 aktier, varav 250 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 februari 2014

 

Lars Ask