Lars Ask


Representant f?r de anst?llda

F?dd?1959.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Suppleant i AB Volvos styrelse sedan?16 juni 2009.

Innehav i Volvo, eget och n?rst?endes:
Inga.

Senast uppdaterad?18?mars 2015

?

Lars Ask