Lars Ask


Representant för de anställda

Född 1959.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
Inga.

Senast uppdaterad 26 maj 2014

 

Lars Ask