Mats Henning


Representant för de anställda

Född 1961.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 9 maj 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
250 B-aktier.

Senast uppdaterad 9 maj 2014
Mats Henning