Mats Henning


Representant för de anställda

Född 1961.

Verksam inom Volvo sedan 1982.

Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 9 maj 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
337 aktier, varav 250 B-aktier.


Senast uppdaterad 26 maj 2015
Mats Henning