Matti Alahuhta


Ledamot i ersättningskommittén

Född 1952. Civ ing, fil dr.

Styrelseordförande:
DevCo Partners Oy, Outotec Corporation och Finlands Näringsliv EK.

Styrelseledamot:
Kone Corporation, ABB Ltd.
Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 
2 april 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
64.100 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom Nokiakoncernen – verkställande direktör i Nokia Tele-communications, verkställande direktör i Nokia Mobile Phones och Chief Strategy Officer i Nokiakoncernen; Verkställande direktör i Kone Corporation 2005-2014 och mellan 2006–2014 även koncernchef. Fram till och med 2015, styrelseordförande i Aalto Universitet.

Senast uppdaterad 28 jan 2016

Matti Alahuhta