Mikael Sällström


Representant för de anställda

Född 1959.

Verksam inom Volvo 1980-1999 och sedan 2009.

Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 7 september 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
87 A-aktier.

Senast uppdaterad 26 maj 2015
Mikael Sällström