Mikael Sällström


Representant för de anställda

Född 1959.

Verksam inom Volvo 1980-1999 och sedan 2009.

Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
Inga.

Senast uppdaterad 21 februari 2014
Mikael Sällström