Olof Persson


Född 1964. Civ ek.

Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 2011. Verksam inom Volvo sedan 2006.

Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transportlösningar. Ledamot i ERT (European Round Table of Industrialists) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 1 september 2011.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
164.830 aktier, varav 164.779 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Började sin karriär på ABB. Har innehaft en rad chefsbefattningar inom AdTranz och Bombardier; verkställande direktör i Volvo Aero; verkställande direktör i Volvo Construction Equipment.

Senast uppdaterad 18 mars 2015
Olof Persson, VD och koncernchef, AB Volvo