Olof Persson


Född 1964. Civ ek.

Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 2011. Verksam inom Volvo sedan 2006.

Styrelseordförande:
Tysk-Svenska Handelskammaren.

Ledamot i ERT (European Round Table of Industrialists) och Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademien. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2011.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
111672, varav 111621 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Började sin karriär på ABB. Har innehaft en rad chefsbefattningar inom AdTranz och Bombardier; verkställande direktör i Volvo Aero; verkställande direktör i Volvo Construction Equipment.

Senast uppdaterad 21 februari 2014
Olof Persson, VD och koncernchef, AB Volvo