Peteris Lauberts


Representant för de anställda

Född 1948.

Verksam inom Volvo sedan 1999.

Suppleant i AB Volvos styrelse 2010-2011, ordinarie ledamot sedan 2011.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
350 A-aktier.

Senast uppdaterad 21 februari 2014
Peteris Lauberts