Tommy Olsson


Representant för de anställda

Född 1955.

Verksam inom Volvo 1974-77 och sedan 1983.

Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 9 maj 2014.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
Inga.

Senast uppdaterad 9 maj 2014
Tommy Olsson