Anders Nyrén


Ledamot i ersättningskommittén

Född 1954. Civ ek, MBA från UCLA, Ekon dr h c.

Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden.

Styrelseordförande:
Sandvik AB.

Styrelseledamot:
AB Industrivärden, Ernström & Co AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Stockholms Handelshögskola och Handelshögskole-föreningen i Stockholm, Vice preses IVA, Svenska Handelsbanken, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 1 april 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
5.200 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har arbetat hos AB Wilhelm Becker. Har innehaft ett flertal befattningar inom STC - Controller, vice verkställande direktör och CFO samt verkställande direktör i STC Venture AB; verkställande direktör i OM International AB; vice verkställande direktör och CFO i Securum; direktör med operativt ansvar för Markets and Corporate Finance på Nordbanken; vice verkställande direktör och CFO i Skanska.

Senast uppdaterad 27 mars 2015 

Anders Nyrén