Anders Nyrén

Ledamot i ersättningskommittén och revisionskommittén

Född 1954. Civ ek, MBA från UCLA, Ekon dr h c.

Vice Styrelseordförande:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Styrelseledamot:
Stockholms Handelshögskola och Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Vice preses IVA. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 1 april 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
5.200 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Har arbetat hos AB Wilhelm Becker. Har innehaft ett flertal befattningar inom STC - Controller, vice verkställande direktör och CFO samt verkställande direktör i STC Venture AB; verkställande direktör i OM International AB; vice verkställande direktör och CFO i Securum; direktör med operativt ansvar för Markets and Corporate Finance på Nordbanken; vice verkställande direktör och CFO i Skanska. Fram till 2015, verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden.

Senast uppdaterad 25 juni 2015 

Anders Nyrén