Lars Westerberg


Ordförande i revisionskommittén

Född 1948. Civ ing, civ ek.

Styrelseledamot:
SSAB Svenskt Stål AB, Sandvik AB, Meda AB och Stena AB. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 4 april 2007.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
198.000 aktier, varav 168.000 B aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Har innehaft ett flertal befattningar inom ASEA 1972-1984, innehaft ett flertal chefsbefattningar inkl verkställande direktör och koncernchef för ESAB AB 1984-1994 och Gränges AB 1994-1999. Har bred erfarenhet från fordonsindustrin, var verkställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. 1999-2007 samt ordförande i Autoliv Inc. 2007-2011. Tidigare ordförande i styrelser såsom Husqvarna AB, Vattenfall AB samt Ahlsell AB.

Senast uppdaterad 22 feb 2016
Lars Westerberg