Lars Westerberg


Ordförande i revisionskommittén

Född 1948. Civ ing, civ ek.

Styrelseordförande: 
Husqvarna AB.

Styrelseledamot:
SSAB Svenskt Stål AB, Sandvik AB, Meda AB och Stena AB. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 4 april 2007.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
198.000 aktier, varav 168.000 B aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i Gränges AB, ESAB AB och Autoliv Inc.

Senast uppdaterad 03 feb 2016
Lars Westerberg