Berth Thulin


Representant för de anställda

Född 1951. 

Verksam inom Volvo sedan 1975.

Suppleant i AB Volvos styrelse 1999-2009, ordinarie ledamot sedan 16 juni 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes: 
1.425 B-aktier.

Senast uppdaterad 18 mars 2015
Berth Thulin