Berth Thulin


Representant för de anställda

Född 1951. 

Verksam inom Volvo sedan 1975.

Suppleant i AB Volvos styrelse 1999-2009, ordinarie ledamot sedan 2009.

Innehav i Volvo, eget och närståendes: 
1.425 B-aktier.

Senast uppdaterad 21 februari 2014
Berth Thulin