Volvo stödjer FN:s Global Compact


Volvo stödjer sedan 2001 FN:s Global Compact, ett fördrag som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Riodeklarationen om miljö och utveckling.

 


Global Compact är instiftat med målet att främja ett ansvarsfullt företagande över hela världen. Genom att stödja Global Compact förbinder sig Volvo att förverkliga och integrera tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö i sin verksamhet. Volvo ska också vara med och sprida principerna för att påverka andra företag att också stödja Global Compact.

Mer information finns på http://www.unglobalcompact.org/