Uppförandekod

Uppförandekod

Internationellt åtnjuter Volvokoncernen ett högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr koncernens aktiviteter.

Volvokoncernens värderingar och engagemang för hållbar utveckling har varit och kommer att vara avspeglade och invävda i koncernens alla riktlinjer, beslut och handlingar.

Volvokoncernens uppförandekod har antagits för att betona de principer som styr koncernen i förhållande till medarbetare, affärspartners

och andra intressenter. Den gäller för alla styrelseledamöter och alla medarbetare i Volvokoncernen.

Volvokoncernen uppmanar sina leverantörer, återförsäljare, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer.

Vid utvärdering av framtida och nuvarande leverantörer ska principerna i detta dokument tillämpas.

Ladda ner