Uppnådda resultat

Här följer ett urval av de utmärkelser och engagemang för ansvarsfullt företagande som Volvokoncernen har erhållit. Läs mer på våra sidor om Hållbarhet och corporate social responsibility (CSR).

Dow Jones Sustainability Index Dow Jones Sustainability Indexes
Volvokoncernen har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability World Index(DJSI). DJSI väljer ut de bästa företagen inom varje bransch och följer deras resultat.
Länk till resultat

CDP  CDP
Volvo är inkluderad i Climate Disclosure Leadership Index. CDP är en internationell organisation som rapporterar miljöresultat i relation till koldioxidavtryck för globala företag.
Läs nyhet (engelsk).
 Folksam Index  Folksams Index
Folksams index 2013 för ansvarsfulla företag tilldelade Volvokoncernen högsta möjliga betyg för vårt arbete med miljö. Företag listade på NASDAQ OMX Nordic i Sverige ingick i rankningen.
Länk till webbplats

OMX GES Sustainability Nordic Index
The OMX GES Sustainability Nordic Index och OMX GES Sustainability Sweden Index
Både det svenska och det nordiska OMX GES etiska indexet är värderade av GES Investement Services. Indexet består av de ledande företagen när det gäller hållbarhet och är utvalda baserat på  miljömässiga-, sociala- och styrningskriterier. De högst rankade företagen är inkluderade i indexet.
Länk till webbplats