Uppnådda resultat

Här följer ett urval av de utmärkelser och engagemang för ansvarsfullt företagande som Volvokoncernen har erhållit. Läs mer på våra sidor om Hållbarhet och corporate social responsibility (CSR).

Dow Jones Sustainability Index Dow Jones Sustainability Indexes
Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för sin hantering av miljöfrågor.
Länk till webbplats

 Nordic Sustainability Stars
Nordic Sustainability Stars
SIX STAR är ett nordiskt hållbarhetsindex som startades 2009 av SIX och Ethix SRI Advisors. Volvokoncernen rankas som ett av de 25 mest hållbara företagen i Sverige. 
Länk till webbplats


Hållbart Värdeskapande Hållbart värdeskapande
Volvokoncernen har nått en topplacering i CSR-undersökningen Hållbart Värdeskapande, som behandlar ansvarsfullt företagande. Bakom Hållbart Värdeskapande står Sveriges största institutionella investerare. Undersökningen omfattade de 100 största företagen listade på NASDAQ OMX Nordic i Sverige.
Länk till webbplats     

EPCI
ECPI Global Carbon Equity Index och ECPI Ethical Index
Volvokoncernen är inkluderade i de två indexen. Indexen utvärderar de 300 högsta kapitaliserade bolagen på den globala marknaden som anses vara bäst rustade att hantera de utmaningar som ökande koldioxidutsläpp medför.
Länk till webbplats

Global Challenges Index  Global Challenges Index
2007 lanserade Hanover Exchange och Oekom Research AG indexet Global Challenges.  Indexet listar de 50 företag som "tar ett aktivt ansvar för kommande global utveckling genom att göra betydande, framåtblickande bidrag till att möta globala utmaningar". Volvokoncernen är inkluderat i indexet.
Länk till webbplats

 Folksam Index  Folksams Index
Folksams index 2010 för ansvarsfulla företag tilldelade Volvokoncernen högsta möjliga betyg för vårt arbete med miljö och fem stjärnor på en sjugradig skala för vårt arbete med mänskliga rättigheter. Företag listade på NASDAQ OMX Nordic i Sverige ingick i rankningen.
Länk till webbplats

OMX GES Sustainability Nordic Index
The OMX GES Sustainability Nordic Index och OMX GES Sustainability Sweden Index
Detta nordiska hållbarhetsindex omfattar de 50 högst rankade företagen på de nordiska börserna, medan den svenska består av de 30 högst rankade företagen på NASDAQ OMX Nordic i Sverige. Volvokoncernen har kvalificerats till båda dessa index
Länk till webbplats